Cerita Dewasa Ibu Kos Yang Menawan

530 views

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

Web Agen Game Depo / WD Link
AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Cerita Dewasa Ibu Kos Yang Menawan - Pucuk dicintà ulàm tibà, seminggu yg làlu — àdek ci Meisyà yg làki-làki tibà dàn hendàk menginàp untuk sàtu bulàn kàrnà suàtu urusàn. ‘Sekàli tepuk 2 làlàt’ — inilàh yg àdà dàlem pikiràn ci Meisyà melihàt àdeknyà sendiri dàn Ràtih.

cerita-dewasa-ibu-kos-yang-menawan

Suàtu sore sejàk 3 hàri kedàtengàn àdeknyà — Ci Meisyà sudàh mempersiàpkàn rencànà yg bàik: pertàmà àdeknyà, kemudiàn Ràtih. Biàsànyà, Ràtih tibà di kos pukul 19:00 dàn ià hendàk memulài rencànànyà itu pukul 18:30 dengàn melàkukàn ‘pemànàsàn’ terhàdàp àdeknyà. Pukul 18:30, Meisyà memànggil àdeknyà untuk màsuk ke kàmàrnyà. Tànpà berpràsàngkà àpà-àpà, àdeknyà màsuk ke kàmàrnyà. Dilihàtnyà Ci Meisyà yg mengnikmàtàn celànà pendek jins ketàt dàn kàos tànpà lengàn yg ketàt pulà — ià sedàng menghàdàp ke cermin dàn mengikàt ràmbutnyà yg bergelombàng hàlus itu.

Melihàt bàygàn àdeknyà di cermin, Ci Meisyà tersenyum dàn berkàtà:

“Màsuk àjà, cici cumàn sebentàr koq.” Diàm-2, àdeknyà memperhàtikàn cicinyà dàn berpikir:

“Càntik jugà, wàlàupun sudàh kepàlà tigà. Tubuhnyà jugà begitu pàdàt dàn seksi..” Ci Meisyà yg mengerti bàhwà dirinyà sedàng diperhàtikàn àdeknyà sendiri cumà tersenyum simpul — tibà-tibà ià berdiri, mendekàti àdeknyà dàn menggàndeng tàngànnyà. àdeknyà kàget sekàli tetàpi ià tàk berkàtà àpà2. Ci Meisyà membimbing àdeknyà menuju sebuàh pintu sàmbil sesekàli melirik ke belàkàng dàn tersenyum simpul ke àràh àdeknyà. Cerita Dewasa Ibu Kos Yang Menawan

Tags: #Bokep Online

Leave a reply "Cerita Dewasa Ibu Kos Yang Menawan"

Author: 
    author